2 piętro + antresola

RZUT - 2 PIĘTRO (+ ANTRESOLA)